Decimal

    .NET kütüüphanesinde bulunan System.Decimal sınıfından türer. 128 bit'tir. Ondalıklı sayılar içerisinde en fazla yer kaplayan veri türüdür.

Decimal Değişkeninin Tanımlanması


Kod Çıktısı

10.015

Dene