Decimal

    .NET kütüüphanesinde bulunan System.Decimal sınıfından türer. 128 bit'tir. Ondalıklı sayılar içerisinde en fazla yer kaplayan veri türüdür.

Decimal Tipi Özellikleri


Kod Çıktısı

-79228162514264337593543950335 79228162514264337593543950335 0 1 -1

Dene