Decimal

    .NET kütüüphanesinde bulunan System.Decimal sınıfından türer. 128 bit'tir. Ondalıklı sayılar içerisinde en fazla yer kaplayan veri türüdür.

Decimal Tipinin Aritmetik Özellikleri


Kod Çıktısı

10.4 12.00 1.0 3 0.5 8 -5.5 6.5

Dene