Descending

Descending deyimi Order By deyiminden sonra sıralama düzenini büyükten küçüğe doğru sıralanmasını sağlar.

Descending Kullanımı

    Descending anahtar sözcüğü koleksiyondaki verileri büyükten küçüğe doğru sıralar.  Varsayılan sıralama Ascending olduğundan belirtilmesi gerekir.  Örnekte olduğu gibi verilerin harf sırasına göre büyükten küçüğe doğru sıralanır.  Örnek aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

üzüm şeftali portakal nar mandalina elma ceviz

Dene