Do

Do deyimi, boolean değere göre yürütülür. While koşulu içerisinde kontrol edilen değer True olduğu sürece do deyimi içerisinde bulunan kod bloğu çalışır. While koşulu True olarak kontrol edildiği sürece do kod bloğu sonsuza tek çalışabilir.

Do deyimi ile bir metodun birden fazla çalışması istenildiği zaman kullanılır. True olarak ayarlandığında ilgili metot program çalıştığı sürece sonsuza dek çalışacaktır. Döngü dışına çıkmak ve do deyimi bitirmek için gotoreturn yada throw deyimleri kullanılabilir.

C# do Deyimi Kullanımı

    while deyimi koşul sağlandığı sürece do kod bloğunda bulunan kod çalışmaya devam eder. Koşulun sağlanmadığı ilk anda döngüden çıkar.  i = 5 ike ve i <10 koşulu ile 1 artarak devam eden programımız i=10 olduğunda sonlanır.


Kod Çıktısı

5 6 7 8 9

Dene