Double

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Double sınıfından türer. 64 bit'tir. Tanımlanan değişkene atanan her ondalıklı sayı double olarak atanır. Değişkene atanan değerin sonuna "D" yada "d" eklenir. Böylelikle değişken tipinin Double olduğu system tarafından algılanır. Eklenmesi zorunlu değildir.

    Double veri türü ondalıklı sayılarda yuvarlama yapar. Hesaplama ve finansal hesaplamalarda kullanılmamalıdır.

Double Değişkeninin Tanımlanması

Dene
Double Tipinin Özellikleri


Kod Çıktısı

System.Single System.Double -1.79769313486232E+308 1.79769313486232E+308

Dene
Double Parse Özelliği


Kod Çıktısı

255 255 25.6

Dene