Double

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Double sınıfından türer. 64 bit'tir. Tanımlanan değişkene atanan her ondalıklı sayı double olarak atanır.

Double Değişkeninin Tanımlanması

Dene