Double

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Double sınıfından türer. 64 bit'tir. Tanımlanan değişkene atanan her ondalıklı sayı double olarak atanır.

Double Parse Özelliği


Kod Çıktısı

255 255 25.6

Dene