Double

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Double sınıfından türer. 64 bit'tir. Tanımlanan değişkene atanan her ondalıklı sayı double olarak atanır.

Double Tipinin Özellikleri


Kod Çıktısı

System.Single System.Double -1.79769313486232E+308 1.79769313486232E+308

Dene