else

    else deyimi programlama dillerinde verilen koşul doğrulanmadığı zaman devreye girmesi istenen kod bloğudur. Hazırlanan algoritmalar da bulunan koşullar vardır ve bu koşullar sağlanmadığı zaman if-else deyimi kullanımını gerektirir.

    if-else deyiminde aynı anda iki kod bloğu çalışamaz. Çünkü verilen koşul hem True hemde False olarak dönemez. if deyiminde koşul sağlanmadığında else bölümündeki kod bloğu çalışır.

Else Kullanımı

if deyimi koşul kontrolü ile boolean türde sonuç döner. dönen sonuç false ise else kod bloğuna girer. 2*5>9 ifadesi doğru olmadığından koşul sağlanamaz ve else kod bloğunda çalışır.


Kod Çıktısı

true

Dene