else if

    else-if deyimi programlama dillerinde koşulların birden fazla kontrol edilmesi gereken metotlarda kullanılır. if deyiminde bulunan bir koşul karşılanmıyor ve ikinci veya daha fazla koşula daha ihtiyaç var ise else-if deyimi içerisinde koşul ifadeleri tanımlanabilir.

C# else Deyimi Kullanımı

if deyimi koşul kontrolü ile boolean türde sonuç döner. state değişkeni = false olduğundan else bloğuna girer.


Kod Çıktısı

değişken değeri false

Dene