else if

    else-if deyimi programlama dillerinde koşulların birden fazla kontrol edilmesi gereken metotlarda kullanılır. if deyiminde bulunan bir koşul karşılanmıyor ve ikinci veya daha fazla koşula daha ihtiyaç var ise else-if deyimi içerisinde koşul ifadeleri tanımlanabilir.

Else Kullanımı

if deyimi koşul kontrolü ile boolean türde sonuç döner. dönen sonuç false ise else kod bloğuna girer. 2*5>9 ifadesi doğru olmadığından koşul sağlanamaz ve else kod bloğunda çalışır.


Kod Çıktısı

true

Dene