else

    else deyimi programlama dillerinde verilen koşul doğrulanmadığı zaman devreye girmesi istenen kod bloğudur. Hazırlanan algoritmalar da bulunan koşullar vardır ve bu koşullar sağlanmadığı zaman if-else deyimi kullanımını gerektirir.

Else Kullanımı

if deyimi koşul kontrolü ile boolean türde sonuç döner. dönen sonuç false ise else kod bloğuna girer. 2*5>9 ifadesi doğru olmadığından koşul sağlanamaz ve else kod bloğunda çalışır.


Kod Çıktısı

true

Dene