Enum

    Yazılım dillerinde enum, enumaration ve enum sabitleri olarak adladırılmaktadır. Tanımlanan değişkenlerin sabit değer alması için kullanılır. Tanımlanan bu sabit değerler bir grup oluşturur. Erişilmesi, yönetilmesi ve anlaşılması kolay hale gelir.

    Genel amacı yazılım kodlarında okunabilirliği artırmaktır. Sayısal kodlar ile verilen kurallar, enum değişkenlerinde tanımlanarak kullanılmaktadır.  Örneğin; Günler, İl Plakaları vb. değeri sabit olan değerler enum'da tanımlanır.

    Enum tanımlamalarında herhangi bir değer verilmez ise, 0 dan başlayarak 1 arta arta, sıraya göre otomatik değerler atanır. Enum tanımlamalarında, tanımlanan alanlara değer atanarak ta, rakamlar tanımlanabilir. Enum'larda Erişim belirleyici tanımlanamaz. Erişimi Public'tir.

Enum Tanımlama

Enum tanımlamalarında herhangi bir değer verilmez ise, 0 dan başlayarak 1 arta arta, sıraya göre otomatik değerler atanır. 


Kod Çıktısı

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Dene
Enum Parametrelerine Göre Değer Tanımlama

Enumlar'da tanımladığımız tüm parametrelere değer ataması yapılması zorunlu değildir. Değer ataması yapılan enum parametreleri, atandığı değeri döner.


Kod Çıktısı

1 Tuesday Wednesday Thursday 5 Saturday Sunday

Dene
Enum Değerleri

Enum tanımlamalarında herhangi bir değer verilmez ise, 0 dan başlayarak 1 arta arta, sıraya göre otomatik değerler atanır. Atanan bu otomatik artan değerler üzerinden işlem yapılabilir.


Kod Çıktısı

0 1 2 3 4 5 6

Dene
Enum Parametresi Üzerinden Erişimi

Enum parametresi üzerinden parametrenin değerine ulaşılabilir.


Kod Çıktısı

Friday

Dene
Enum Değerlerinin If ile Kullanımı

Enum değerleri if ile kullanılabilir. 


Kod Çıktısı

True

Dene
Enum Parametrelerinin Tututuğu Veri Tipi

Enum değerlerinin tuttuğu veri tipi Enum.GetUnderlyingType(typeof(Colors)) özelliği ile elde edilir. Bu tanım neticesinde Enum değerlerine göre, metotlar içerisinde uygun değişken türünün belirlenerek kullanılması sağlanır.


Kod Çıktısı

System.Byte

Dene
String Değerinin Enum Karşılığının Bulunması

Elde edilen String değişken değerinin, daha önceden tanımlanmış olan Enum parametrelerinden herhangi bir parametresiye eşleşip eşleşmediğinin kontrolü yapılır. Bu kontrol için Enum.Parse() metodu kullanılabilir.


Kod Çıktısı

Blue

Dene
Enum Parametrelerinin Listesinin Alınması

Enum içerisinde bulunan tüm parametrelerin listesinin alınması için Enum.GetValues() metodu ile foreach içerisinde, Enum parametreleri listesine erişilebilinir. 


Kod Çıktısı

None Blue Yellow Black Red

Dene