Enum

    Yazılım dillerinde enum, enumaration ve enum sabitleri olarak adladırılmaktadır. Tanımlanan değişkenlerin sabit değer alması için kullanılır. Tanımlanan bu sabit değerler bir grup oluşturur. Erişilmesi, yönetilmesi ve anlaşılması kolay hale gelir.

Enum Parametrelerinin Tututuğu Veri Tipi

Enum değerlerinin tuttuğu veri tipi Enum.GetUnderlyingType(typeof(Colors)) özelliği ile elde edilir. Bu tanım neticesinde Enum değerlerine göre, metotlar içerisinde uygun değişken türünün belirlenerek kullanılması sağlanır.


Kod Çıktısı

System.Byte

Dene