Enum

    Yazılım dillerinde enum, enumaration ve enum sabitleri olarak adladırılmaktadır. Tanımlanan değişkenlerin sabit değer alması için kullanılır. Tanımlanan bu sabit değerler bir grup oluşturur. Erişilmesi, yönetilmesi ve anlaşılması kolay hale gelir.

Enum Değerleri

Enum tanımlamalarında herhangi bir değer verilmez ise, 0 dan başlayarak 1 arta arta, sıraya göre otomatik değerler atanır. Atanan bu otomatik artan değerler üzerinden işlem yapılabilir.


Kod Çıktısı

0 1 2 3 4 5 6

Dene