Enum

    Yazılım dillerinde enum, enumaration ve enum sabitleri olarak adladırılmaktadır. Tanımlanan değişkenlerin sabit değer alması için kullanılır. Tanımlanan bu sabit değerler bir grup oluşturur. Erişilmesi, yönetilmesi ve anlaşılması kolay hale gelir.

Enum Değerlerinin If ile Kullanımı

Enum değerleri if ile kullanılabilir. 


Kod Çıktısı

True

Dene