Enum

    Yazılım dillerinde enum, enumaration ve enum sabitleri olarak adladırılmaktadır. Tanımlanan değişkenlerin sabit değer alması için kullanılır. Tanımlanan bu sabit değerler bir grup oluşturur. Erişilmesi, yönetilmesi ve anlaşılması kolay hale gelir.

Enum Parametresi Üzerinden Erişimi

Enum parametresi üzerinden parametrenin değerine ulaşılabilir.


Kod Çıktısı

Friday

Dene