Enum

    Yazılım dillerinde enum, enumaration ve enum sabitleri olarak adladırılmaktadır. Tanımlanan değişkenlerin sabit değer alması için kullanılır. Tanımlanan bu sabit değerler bir grup oluşturur. Erişilmesi, yönetilmesi ve anlaşılması kolay hale gelir.

String Değerinin Enum Karşılığının Bulunması

Elde edilen String değişken değerinin, daha önceden tanımlanmış olan Enum parametrelerinden herhangi bir parametresiye eşleşip eşleşmediğinin kontrolü yapılır. Bu kontrol için Enum.Parse() metodu kullanılabilir.


Kod Çıktısı

Blue

Dene