Exception Handling Statements

        Program yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek olan özel durumların yönetilmesini sağlar. Yönetilen özel durumlar kod akuşının normal şekilde çalışması için önemlidir.
        Bir uygulamanın yürütülmesi sırasında ortaya çıkan özel durumlar bir hata türüdür. Bu hatalar genellikle beklenmeyen durumlardır. Bu tür istisnaların ele alınabilmesi için kullanılır. Ortaya çıkan hatalar kodun çalışmasını engeller ama bu hataların kontrol edilmesi programın çalışmasını kesintiye uğramasını engeller ve program belirlenen akışında devam eder.