Float

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Single sınıfından türer. 32 bit'tir. (-3.4 × 1038) - (+3.4 × 1038) arasında negatif ve pozitif değer alabilir. Tanımlanan değişkenini veri tipi ondalıklı sayı ise, değişken değerinin sonuna "F" yada "f" eklenmelidir. Örneğin; float f = 77.2F; Noktalı sayıların değer türü double'dır. Ondalıklı sayıların sonuna eklenen "F" yada "f", ondalık türünü float olarak belirtir.

Float Değişkeninin Tanımlanması

Değişken değerinin sonuna "F" yada "f" eklenmelidir. (-3.4 × 1038) - (+3.4 × 1038) arasında negatif ve pozitif değer alabilir.


Kod Çıktısı

8.2

Dene
Float Değişken Özellikleri

Float değişken özelliklerinden bazıları aşağıdaki örnekteki gibidir.


Kod Çıktısı

System.Single System.Single -340282300000000000000000000000000000000 340282300000000000000000000000000000000

Dene
Float Değişken Değerleri

Float değişken değerlerinin bazılar aşağıda bulunan örnekteki gibidir.


Kod Çıktısı

NaN 1.401298E-45 -3.402823E+38 3.402823E+38

Dene