Float

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Single sınıfından türer.  32 bit'tir. (-3.4 × 1038) - (+3.4 × 1038) arasında negatif ve pozitif değer alabilir.

Float Değişken Özellikleri

Float değişken özelliklerinden bazıları aşağıdaki örnekteki gibidir.


Kod Çıktısı

System.Single System.Single -340282300000000000000000000000000000000 340282300000000000000000000000000000000

Dene