Float

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Single sınıfından türer.  32 bit'tir. (-3.4 × 1038) - (+3.4 × 1038) arasında negatif ve pozitif değer alabilir.

Float Değişkeninin Tanımlanması

Değişken değerinin sonuna "F" yada "f" eklenmelidir. (-3.4 × 1038) - (+3.4 × 1038) arasında negatif ve pozitif değer alabilir.


Kod Çıktısı

8.2

Dene