For

for deyimi programlama fillerinde döngüyü ifade eder. blok içrisinde belirtilen değerlere göre Boolean türünde True olarak değerlendirdiği sürece yürütülür. for(initializer; condition; iterator) değerlerine göre döngü çalışmaya devam eder.

initializer: Başlangıç
condition: Koşul
itertor: Yineleme Tipi

for deyimi ile verilen koşul tamamlandığında döngüden çıkılır. Koşul tamamlanmadan öncede koşuldan çıkılması mümkündür. goto, return yada throw deyimleri  kullanılabilir.

C# for Deyimi Kullanımı

for deyimi belirlenen koşula göre koşul tamamlanana kadar döner. Koşul tamamlandığında döngüden çıkar. i=0 ve i<5'e kadar (i++) 1 artarak döngü oluşturuldu. i=5 olduğunda döngüden çıkar.


Kod Çıktısı

0 1 2 3 4

Dene