Foreach

foreach deyimi koleksiyonları döngü içerisinde yürütülmesini sağlar. System.Collections.IEnumerable veya System.Collections.Generic.IEnumerable<T> arabirimlerini döngü içerisinde yürütür ve parametrelerine erişim sağlar.

Koleksiyon da bulunan öğelerin tümü tamamlanana kadar döngü çalışmaya devam eder ve öğeler döngüden geçmesi tamamlandıktan sonra döngüden çıkılır. Döngünün tamamlanması bitmedende döngüden çıkılabilir. Bunun için goto, return yada throw deyimleri kullanılabilir.

C# foreach Deyimi Kullanımı

foreach deyimi dizi vb koleksiyondaki verilerin object türünde erişilmesini sağlar. Bu verilere örnekteki gibi erişilir. alfabelerin olduğu bir dizi tanımlandı ve bu dizideki elemanlara foreach deyimi ile erişilmesi sağlandı. Kod çıktısı ile tüm harfler alt alta yazılır.


Kod Çıktısı

a b c d

Dene