Foreach

foreach deyimi koleksiyonları döngü içerisinde yürütülmesini sağlar. System.Collections.IEnumerable veya System.Collections.Generic.IEnumerable<T> arabirimlerini döngü içerisinde yürütür ve parametrelerine erişim sağlar.

C# foreach Deyimi Kullanımı

foreach deyimi dizi vb koleksiyondaki verilerin object türünde erişilmesini sağlar. Bu verilere örnekteki gibi erişilir. alfabelerin olduğu bir dizi tanımlandı ve bu dizideki elemanlara foreach deyimi ile erişilmesi sağlandı. Kod çıktısı ile tüm harfler alt alta yazılır.


Kod Çıktısı

a b c d

Dene