Goto

goto deyimi, belirlenen koşul neticesinde kod satırını önceki yada sonraki kod satırlarından devam ettirmeyi sağlar. 

daha önceden tanımlanmış olan kod parçasından çalışılması istediği zaman kullanılır. Ayrıca switch, for vb. iç içe geçmiş döngülerde de kullanılır. Kod akışını değiştirmek için faydalı bir deyimdir.

C# Goto Metodu

goto anahtar sözcüğü çalışma zamanında programın metot içerisinde herhangi bir satırdan devam etmesini sağlar. switch deyiminde case=3 için goto anahtar sözcüğü ile case=1 bloğuna girmesi sağlandı.Kod Çıktısı

value 3 value 1

Dene