Goto

goto deyimi, belirlenen koşul neticesinde kod satırını önceki yada sonraki kod satırından devam ettirmeyi sağlar. 

C# Goto Metodu

goto anahtar sözcüğü çalışma zamanında programın metot içerisinde herhangi bir satırdan devam etmesini sağlar. switch deyiminde case=3 için goto anahtar sözcüğü ile case=1 bloğuna girmesi sağlandı.Kod Çıktısı

value 3 value 1

Dene