Guid

   C# Guid sınıfı benzersiz değer üretmek için Guid.NewGuid() metodunu kullanır. Bu yöntem ile rasgele benzersiz değerler oluşturulur. Guid.NewGuid() yöntemi ile 16 byte lık bir değer üretilir.