CompareTo

    CompareTo(Guid value) value parametresi karşılaştırılacak olan Guid nesnesinin tanımlanacağı alandır. Geriye int türünde değer döner. Dönüş değeri negatif tam sayı ise karşılaştırıldığı değerden küçüktür. Dönüş değeri sıfır ise karşılaştırıldığı değerler bir birlerine eşittir. Dönüş değeri pozitif tam sayı ise karşılaştırıldığı değerden büyüktür.

CompareTo Kullanımı

   CompareTo(Guid value) value parametresi karşılaştırılacak olan Guid nesnesinin tanımlanacağı alandır. Geriye int türünde değer döner.


Kod Çıktısı

Küçük: 1 Eşit: 0 Büyük: 1

Dene