CompareTo

    CompareTo(Guid value) value parametresi karşılaştırılacak olan Guid nesnesinin tanımlanacağı alandır. Geriye int türünde değer döner.

CompareTo Kullanımı

   CompareTo(Guid value) value parametresi karşılaştırılacak olan Guid nesnesinin tanımlanacağı alandır. Geriye int türünde değer döner.


Kod Çıktısı

Küçük: 1 Eşit: 0 Büyük: 1

Dene