TryParse

    Bir guid ifadesi olarak temsil edilen string değeri System.Guid yapısına dönüştürür. TryParse(string? input, out Guid result) input parametresi dönüştürülecek olan string'dir, result parametresi geriye döndürülecek olan Guid nesnesidir. TryParse metodu geriye bool tipinde değer döner. true değeri dönerse geçerli bir Guid nesnesidir, false değeri dönerse geçerli bir Guid nesnesi değildir.

TryParse

    Bir guid ifadesi olarak temsil edilen string değeri System.Guid yapısına dönüştürür. TryParse metodu geriye bool tipinde değer döner.

    Aşağıdaki kod Guid.TryParse yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

b5c7bd21-e5a7-4ec6-9b8f-c3e934c9e80c True

Dene