TryParse

    Bir guid ifadesi olarak temsil edilen string değeri System.Guid yapısına dönüştürür. TryParse metodu geriye bool tipinde değer döner.

TryParse

    Bir guid ifadesi olarak temsil edilen string değeri System.Guid yapısına dönüştürür. TryParse metodu geriye bool tipinde değer döner.

    Aşağıdaki kod Guid.TryParse yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

b5c7bd21-e5a7-4ec6-9b8f-c3e934c9e80c True

Dene