Hashtable

Hashtable deyimi, IDictionary arayüzünden türetilerek oluşturulmaktadır. Oluşan her elemanın Key değeri vardır ve bu elemana Key değerinden erişilir.

Hashtable Kullanımı

Hashtable koleksiyonu anahtar-değer öğelerini depolamak için kullanılır. Örnekte olduğu gibi Hashtable olarak oluşturulan koleksiyon içerisinde anahtar-değer olarak kayıtlar depolanmıştır. Anahtar bilgilerine göre ekrana yazılma örneği aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

One Two Three Four

Dene