C# Hello World

    Tüm programlama dillerinin ilk kodunun "Hello World"' dür. Bize gelen bu geleneği biz de devam ettirelim diye düşündük. Bu sadece ekrana "Hello World" yazar ve programı bitirir.

1. File > New > Project adımıyla yeni bir proje oluşturulmasına başlanılır.

2. "Create a new project" bölümünden "Console App (.Net Core) seçeneğiyle devam edelim.

3. "Configure your new project" bölümünden uygulamanın gerekli tanımları yapılır.

Project Name: Uygulamanın adı yazılır. Uygulama adı türkçe karakter olmadan ve bitişik olarak yazılmalıdır.

Location: Uygulamayı bilgisayarda kaydedileceği alanın seçimi yapılır. Default olarak C:// de bulunanan Repos klasöründe tutar.

Sulution: Birden fazla uygulamanın altında tuttuğu üst çözümdür. Her proje bir sulution altında oluşur.  Create new sulution yeni bir sulution oluşturur. Add to sulution mevcut bir sulution altında uygulamayı oluşturur.

Sulution Name: Uygulamanın üst tanımı verilir. Türkçe karakter olmadan ve bitişik olarak yazılmalıdır.

Uygulama aşağıdaki gibi oluşur.

Visual studio içerisinde Program.cs oluşur. Örnek aşağıdaki gibidir.

Hello World

"Merhaba Dünya!" genellikle bir programlama dilinde gördüğümüz ilk kod satırıdır. Ekrana sadece "Hello World!" yazar ve programdan çıkar.

Bu basit kod satırı geliştiricilere programlama dilinin temel söz dizimini ve gereksinimlerini en basit haliyle tanıtmaktır.


Kod Çıktısı

Hello World

Dene
Yorum (// Hello World! Program)

    "//" C# içindeki bir yorumun başlangıcını gösterir. Yorumlar C# derleyicisi tarafından derlenmez. Program metotlarının yada satırlarının açıklamaları için kullanılır. Geliştiriciler kod parçalarına yorum yazarak daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalışırlar.


Kod Çıktısı

Hello World!

Dene
namespace HelloWorld

    Namespace oluşturulan uygulamalarında sınıfları için ad alanı oluşturur. Aşağıdaki oluşan sınıfın ad alanı "HelloWorld"'dür.

    namespace'ler uygulamalarda oluşturulan nesneleri birbirinden ayrılmasını sağlar. Class, interface,enum,delegate vb. nesnelerin yönetilmesini kolaylaştırır. Bilgisayarda dosyaların tek bir klasörde olması ile kendi kategorilerine göre klasörlerde olması gibi düşünülebilir. 


Kod Çıktısı

Hello World!

Dene
class Program

    "class Program" program adında bir sınıfı ifade eder. Bir programın yürütülebilmesi için bir sınıf oluşturulması gerekir. Sınıf içerisinde oluşturulan metotlar derlenir.


Kod Çıktısı

Hello World!

Dene
static void Main(string[] args)

    "Main()" Console uygulamalarından bir sınıf yöntemidir. Programın yürütülmesi Main() yönteminin ilk satırından başlar. Console uygulamalarında Main() yöntemi olmak zorundadır. Aksi halde program derlenemez.


Kod Çıktısı

Hello World!

Dene
Console.WriteLine("Hello World!")

    "Console.WriteLine("Hello World!")" metodu ekrana "Hello World!" yazar. System kütüphanesinden referans alır. Ekrana yazılacak olan string vb. türdeki değerler için kullanılır.


Kod Çıktısı

Hello World!

Dene