C# Hello World

    Tüm programlama dillerinin ilk kodunun "Hello World"' dür. Bize gelen bu geleneği biz de devam ettirelim diye düşündük. Bu sadece ekrana "Hello World" yazar ve programı bitirir.

Hello World

"Merhaba Dünya!" genellikle bir programlama dilinde gördüğümüz ilk kod satırıdır. Ekrana sadece "Hello World!" yazar ve programdan çıkar.

Bu basit kod satırı geliştiricilere programlama dilinin temel söz dizimini ve gereksinimlerini en basit haliyle tanıtmaktır.


Kod Çıktısı

Hello World

Dene