C# Hello World

    Tüm programlama dillerinin ilk kodunun "Hello World"' dür. Bize gelen bu geleneği biz de devam ettirelim diye düşündük. Bu sadece ekrana "Hello World" yazar ve programı bitirir.

static void Main(string[] args)

    "Main()" Console uygulamalarından bir sınıf yöntemidir. Programın yürütülmesi Main() yönteminin ilk satırından başlar. Console uygulamalarında Main() yöntemi olmak zorundadır. Aksi halde program derlenemez.


Kod Çıktısı

Hello World!

Dene