C# Hello World

    Tüm programlama dillerinin ilk kodunun "Hello World"' dür. Bize gelen bu geleneği biz de devam ettirelim diye düşündük. Bu sadece ekrana "Hello World" yazar ve programı bitirir.

class Program

    "class Program" program adında bir sınıfı ifade eder. Bir programın yürütülebilmesi için bir sınıf oluşturulması gerekir. Sınıf içerisinde oluşturulan metotlar derlenir.


Kod Çıktısı

Hello World!

Dene