C# Hello World

    Tüm programlama dillerinin ilk kodunun "Hello World"' dür. Bize gelen bu geleneği biz de devam ettirelim diye düşündük. Bu sadece ekrana "Hello World" yazar ve programı bitirir.

Console.WriteLine("Hello World!")

    "Console.WriteLine("Hello World!")" metodu ekrana "Hello World!" yazar. System kütüphanesinden referans alır. Ekrana yazılacak olan string vb. türdeki değerler için kullanılır.


Kod Çıktısı

Hello World!

Dene