C# Hello World

    Tüm programlama dillerinin ilk kodunun "Hello World"' dür. Bize gelen bu geleneği biz de devam ettirelim diye düşündük. Bu sadece ekrana "Hello World" yazar ve programı bitirir.

namespace HelloWorld

    Namespace oluşturulan uygulamalarında sınıfları için ad alanı oluşturur. Aşağıdaki oluşan sınıfın ad alanı "HelloWorld"'dür.

    namespace'ler uygulamalarda oluşturulan nesneleri birbirinden ayrılmasını sağlar. Class, interface,enum,delegate vb. nesnelerin yönetilmesini kolaylaştırır. Bilgisayarda dosyaların tek bir klasörde olması ile kendi kategorilerine göre klasörlerde olması gibi düşünülebilir. 


Kod Çıktısı

Hello World!

Dene