C# Hello World

    Tüm programlama dillerinin ilk kodunun "Hello World"' dür. Bize gelen bu geleneği biz de devam ettirelim diye düşündük. Bu sadece ekrana "Hello World" yazar ve programı bitirir.

Yorum (// Hello World! Program)

    "//" C# içindeki bir yorumun başlangıcını gösterir. Yorumlar C# derleyicisi tarafından derlenmez. Program metotlarının yada satırlarının açıklamaları için kullanılır. Geliştiriciler kod parçalarına yorum yazarak daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalışırlar.


Kod Çıktısı

Hello World!

Dene