if

      if deyimi programlama dillerinde koşulu ifade eder. Belirlenecek koşullarda geriye boolean olarak döner. True yada False. Tanımlanan koşullar doğru ise True, yanlış ise False döner.

C# ta koşul ifadeleri aşağıdaki gibidir.

if deyimi
if-else deyimi
switch deyimi
Ternary operator :? 

      if deyimi eğer öyleyse şeklinde olan kuralları, belirlenmiş olan algoritmalara göre yazılmasını sağlar. Bu tür kurallar sonsuz bir olasılık diziside oluşturabilir. İf deyimi verilen kurallarda olasılıkları kontrol eder ve olasılık algoritmasına göre çalışarak programa yön verir.

İf Else Kullanımı

bir if ifadesi Boolean değerine bağlı olarak çalışır. Aşağıdaki örnekte Boolean değişkeni true olarak tanımlanmış ve if içerisinde kontrol edilmiştir. Çıktısı aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

değişken değeri true

Dene
İç İçe İf Else Kullanımı

Bir if koşulunda değişken şartı true olarak değerlendirilirse if alanı çalışır. Eğer şart false olarak değerlendirilirse else alanı çalışır. if içerisinde bulunan şart aynı anda true ve false değerini alamaz. if içerisinde çalışan kod devamında else var ise else bloğunda çalışamaz.

Bir if koşulu içerisinde birden fazla if-else eklenebilir. Böylelikle if içerisinde başka şartlar ile kod kontrolü sağlanabilir. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi.


Kod Çıktısı

x değişkeni 22'den büyüktür y değişkeni 30'den büyüktür

Dene
İf içerisinde Birden Fazla Koşul Ekleme

Bir if içerisinde birden fazla koşul eklenebilir. &&, || ,==, != vb. ifadeler ile koşullar belirlenir. Kod Çıktısı

x değişken değeri, y ve z değişken değerinden küçüktür.

Dene
if Kullanımı

if deyimi koşul kontrolü ile boolean türde sonuç döner. 1==1 ifadesi her zaman doğru olacağı için if koşulunda true olarak döneceğinden if kod bloğuna girer.


Kod Çıktısı

true

Dene