if

if deyimi programlama dillerinde koşulu ifade eder. Belirlenecek koşullarda geriye boolean olarak döner. True yada False. Tanımlanan koşullar doğru ise True, yanlış ise False döner.

İç İçe İf Else Kullanımı

Bir if koşulunda değişken şartı true olarak değerlendirilirse if alanı çalışır. Eğer şart false olarak değerlendirilirse else alanı çalışır. if içerisinde bulunan şart aynı anda true ve false değerini alamaz. if içerisinde çalışan kod devamında else var ise else bloğunda çalışamaz.

Bir if koşulu içerisinde birden fazla if-else eklenebilir. Böylelikle if içerisinde başka şartlar ile kod kontrolü sağlanabilir. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi.


Kod Çıktısı

x değişkeni 22'den büyüktür y değişkeni 30'den büyüktür

Dene