if

if deyimi programlama dillerinde koşulu ifade eder. Belirlenecek koşullarda geriye boolean olarak döner. True yada False. Tanımlanan koşullar doğru ise True, yanlış ise False döner.

if Kullanımı

if deyimi koşul kontrolü ile boolean türde sonuç döner. 1==1 ifadesi her zaman doğru olacağı için if koşulunda true olarak döneceğinden if kod bloğuna girer.


Kod Çıktısı

true

Dene