if

if deyimi programlama dillerinde koşulu ifade eder. Belirlenecek koşullarda geriye boolean olarak döner. True yada False. Tanımlanan koşullar doğru ise True, yanlış ise False döner.

İf Else Kullanımı

bir if ifadesi Boolean değerine bağlı olarak çalışır. Aşağıdaki örnekte Boolean değişkeni true olarak tanımlanmış ve if içerisinde kontrol edilmiştir. Çıktısı aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

değişken değeri true

Dene