if

if deyimi programlama dillerinde koşulu ifade eder. Belirlenecek koşullarda geriye boolean olarak döner. True yada False. Tanımlanan koşullar doğru ise True, yanlış ise False döner.

İf içerisinde Birden Fazla Koşul Ekleme

Bir if içerisinde birden fazla koşul eklenebilir. &&, || ,==, != vb. ifadeler ile koşullar belirlenir. Kod Çıktısı

x değişken değeri, y ve z değişken değerinden küçüktür.

Dene