In

in anahtar sözcüğü tanımlandığı metotlarda ilişkili oldukları değişken değerlerinin değiştirilmesi durumunda hata döndürür.

C# In Metodu

in anahtar sözcüğünün tanımlı olduğu alanlarda tanımlı olan değişkenin değeri değiştirilemez. Örnekte olduğu gibi daha önceden tanımlanan değişken değeri in olarak tanımlı metot içerisinde değiştirilmeye çalışıldığında program hata verir.


Dene