Interface

Referans tipidir. Belleğin Heap bölgesinde tutulur. Sadece kendisinden türeyecek ola sınıflar için tanımlanmış metotlardır. İçerisine kod yazılamaz. "I" ile başlayan ifadeler ile isimlendirilirler.

    Tanımlanan tüm metotların Public erişim belirleyicisi olarak default atanırlar. Diğer erişim belirleyici tanımlarını alamazlar. Ortak işlemler yapacak olan class'lara implement edilirler. Örneğin CRUD işlemler için. Interface içerisinde bulunan tüm metotlar, Implement edilen class'lar da tanımlanmak zorundadırlar. Interface'ler başka interface'lerden miras alabilirler.

    Interface içerisinde başka Interface'ler tanımlanabilir. Örneğin; Unit Of Work tasarım deseni gibi. New anahtar sözcüğü ile oluşturulamazlar. Class'lara birden fazla Interface implement edilebilir.

Interface Tanımlama


Kod Çıktısı

Product Add

Dene