String Intern

          String Intern yöntemi ile belirtilen string ifadesine başvurulması için kullanılır. Bellekte kontrol edilen string verisi var ise bellekteki veri alınır yok ise yeni bir referans olarak eklenir. Geriye referanslardan eklenen veri döner.

String Intern Kullanımı

        String Intern yöntemi bellekte belirtilen string ifadesini arar. string ifadesi var ise alır yok ise yeni bir referans olarak oluşur. Geriye bu referans değeri döner.

        value1 değişkenine eklenen değerin aynısı StringBuilder yöntemi ile value2 değerine eklendi.  value3 değerine ise Intern() yöntemi uygulandı. Object deyimi üzerinden kontrol edildiğinde sadece value1 değerinin value3 değerine eşit olduğu gözlenir.  value1 değeri daha önceden referans olarak eklendiğinden value3 değişkenine bellekte olan value1 değeri atandı.    

        Aşağıdaki örnek, String Intern yönteminin kullanımını göstermektedir.


Kod Çıktısı

​ value1 == 'MerhabaDünya' value2 == 'MerhabaDünya' value3 == 'MerhabaDünya' value1 == value2: False value1 == value3: True value2 == value3: False

Dene