Internal

    Tanımlandığı katmanda, tüm class ve metotlarda erişilebilir.  Kendi katmanında herhangi bir kısıtlaması yoktur. Farklı katmanlardan erişilemez.

Internal Class Kullanımı

    Internal Class'lar sadece tanımlandıkları katmanlardan erişim sağlanması özelliğine sahiptirler. Tanımlı oldukları katmanların dışından hiçbir şekilde erişilemezler.

    Internal Class kullanımını görelim. BaseClass türünü Internal Class olarak tanımlayalım. Main metodu içerisinde BaseClass()' a erişim sağlandığını görüyoruz.

Örnek aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

105 4/22/2018 8:22:31 AM 5

Dene